fbpx

Prawo pracy

Prawo pracy

Nasza obsługa w ramach prawa pracy obejmuje szeroki zakres działań związanych z doradztwem prawnym, dokumentacją, sporami sądowymi i ogólnym zarządzaniem zasobami ludzkimi:

  • Doradztwo prawne – udzielamy porad prawnych dotyczących różnych zagadnień związanych z prawem pracy. Może to obejmować interpretację przepisów prawa pracy, porady dotyczące umów o pracę, zatrudniania, zwolnień, wynagrodzeń, warunków pracy, jak również zagadnień związanych z mobbingiem, dyskryminacją czy negocjacjami zbiorowymi.
  • Przygotowujemy różnego rodzaju dokumenty związane z prawem pracy. Mogą to być umowy o pracę, umowy o zakazie konkurencji, regulaminy pracy, regulaminy wynagradzania, a także inne dokumenty związane z zarządzaniem personelem, takie jak polityki dotyczące urlopu, wynagradzania, absencji czy dyscypliny.
  • Doradzamy klientom w procesie rekrutacji i zatrudniania pracowników. Może pomagać w przygotowaniu ogłoszeń o pracę, przeprowadzaniu rozmów kwalifikacyjnych, sprawdzaniu referencji oraz weryfikacji dokumentów aplikacyjnych.
  • Świadczymy wsparcie w codziennym zarządzaniu zasobami ludzkimi. Może to obejmować przygotowywanie dokumentów związanych z awansami, zwolnieniami, premiami, wynagrodzeniami czy szkoleniami.
  • Reprezentujemy klientów w sporach sądowych z pracownikami lub innymi podmiotami w sprawach związanych z prawem pracy. Może to dotyczyć np. sporów o wynagrodzenie, odszkodowania, mobbing, dyskryminację lub naruszenie umowy o pracę.
  • Monitorujemy zmiany w przepisach i informujemy klientów o zmianach, które mogą mieć wpływ na ich działalność oraz obowiązki pracodawcy.
MRD MyWay & Partners
Zapraszamy
Posiadamy szerokie doświadczenie w dziedzinach prawa reprezentując klientów na terenie całego kraju, a także poza granicami Polski. Nasi współpracownicy należą do ścisłej czołówki palestry w kraju i za granicą.
Scroll to Top