fbpx

Prawo rodzinne

Prawo rodzinne

W ramach prawa rodzinnego nasza obsługa obejmuje działania związane z poradnictwem, mediacją, reprezentacją przed sądem i przygotowywaniem dokumentów. Otoco możemy dla Państwa zrobić w tym obszarze:

  • Porady prawne dotyczące różnych kwestii związanych z prawem rodzinnym. Może to obejmować porady w sprawach rozwodowych, separacji, ustalenia opieki nad dziećmi, podziału majątku, alimentów, władzy rodzicielskiej, adopcji, kurateli czy ustalania kontaktów z dziećmi.
  • Pomagamy klientom w mediacjach i negocjacjach w celu rozwiązania sporów rodzinnych bez konieczności składania sprawy do sądu. Mediacje mogą dotyczyć porozumienia w sprawie rozwodu, ustalenia warunków opieki nad dziećmi, podziału majątku lub innych kwestii rodzinnym.
  • Reprezentujemy klientów w sprawach rodzinnych przed sądem. Dotyczyć to może spraw rozwodowych, postępowań o ustalenie opieki nad dziećmi, alimentów, podział majątku, unieważnienia małżeństwa, ochrony przed przemocą domową czy innych rodzajów sporów rodzinnych.
  • Pomagamy w sporządzeniu różnego rodzaju dokumentów. Mogą to być umowy o rozdzielności majątkowej, umowy przedmałżeńskie, wnioski o rozwód, umowy dotyczące opieki nad dziećmi, umowy o alimenty, a także dokumenty dotyczące adopcji, zmiany nazwiska czy ustalania kontaktów z dziećmi.
  • Nasza kancelaria zapewnia opiekę prawną klientowi na każdym etapie procesu prawno-rodzinnego. Obejmuje to udzielanie wsparcia prawnego, przygotowywanie wniosków, reprezentowanie klienta przed sądem, monitorowanie postępowania i udzielanie informacji na bieżąco.
  • Zawsze informujemy naszych klientów o alternatywnych rozwiązaniach, takich jak mediacje, arbitraż, negocjacje lub porozumienia pozasądowe, które mogą być bardziej efektywne i mniej konfliktowe w rozwiązywaniu sporów rodzinnych.
MRD MyWay & Partners
Zapraszamy
Posiadamy szerokie doświadczenie w dziedzinach prawa reprezentując klientów na terenie całego kraju, a także poza granicami Polski. Nasi współpracownicy należą do ścisłej czołówki palestry w kraju i za granicą.
Scroll to Top