fbpx

Prawo spadkowe

Prawo spadkowe

Obsługa naszej kancelarii w ramach prawa spadkowego dotyczy dziedziczenia majątku po zmarłej osobie. Zakres obsługi kancelarii w tej dziedzinie:

  • Doradztwo w zakresie planowania spadku – doradzamy Klientom, które chcą planować dziedziczenie swojego majątku. Pomagamy w przygotowaniu umów darowizny, umów o dożywocie i innych dokumentów mających na celu skuteczne przekazanie majątku po śmierci.
  • Prawo spadkowe reguluje sposób sporządzania testamentów oraz ich ważność. Nasi prawnicy mogą Państwu pomóc w sporządzeniu testamentu, zapewniając, że zostaną zachowane wszystkie formalności prawne i wskazane będą intencje związane z dziedziczeniem.
  • Przeprowadzamy analizę spadku w celu ustalenia składu majątku, obecności zobowiązań, identyfikacji spadkobierców oraz innych aspektów związanych z dziedziczeniem.
  • Sporządzamy dokumenty spadkowe niezbędne do przeprowadzenia procesu dziedziczenia, takich jak oświadczenia o stanie spadku, wnioski o nabycie spadku, wnioski o stwierdzenie nabycia spadku itp.
  • Pomagamy w procesie rejestracji dziedziczenia w odpowiednich rejestrach, co jest niezbędne do prawidłowego przekazania praw majątkowych po zmarłej osobie.
  • Prawo spadkowe często prowadzi do sporów pomiędzy spadkobiercami. Możemy reprezentować swoich klientów w postępowaniach sądowych dotyczących dziedziczenia, pomagając w rozstrzyganiu konfliktów związanych z prawami do spadku.
MRD MyWay & Partners
Zapraszamy
Posiadamy szerokie doświadczenie w dziedzinach prawa reprezentując klientów na terenie całego kraju, a także poza granicami Polski. Nasi współpracownicy należą do ścisłej czołówki palestry w kraju i za granicą.
Scroll to Top